Cumhuriyet yönetimi ile İttihat ve Terakki arasında iki yönlü bir ilişki vardır. Yeni rejim bir taraftan İttihat ve Terakki’nin geride kalan kadrolarını tasfiye etmek için çaba harcadı. Ama diğer taraftan da İttihatçıların reform pratiğini devraldı. Bu bakımdan, İttihat ve Terakki ile Cumhuriyet idaresi arasında modernleşme perspektifi açısından bir fark olmadığı açıktır. Öyle ki Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulamaya alınan yenilik projelerinin ve ekonomi politikalarının büyük kısmı İttihat ve Terakki iktidarı...
  Amerika Birleşik Devletleri’ne köle olarak getirilmiş, okuma yazma bilen Afrikalı bir Müslüman'a ait 1830'lardan kalma el yazması anılar ABD Kongre Kütüphanesi tarafından satın alınıp ocak ayında internet ortamında paylaşıldı.Kamuoyunun erişimine açılan bu anılar ülkesinden zorla alınıp Güney Karolina'ya köle olarak getirilen Ömer İbni Said'e aitti. Anılarında belirttiği üzere Senegal’deki köyünde "kötü adamlar ordusu" tarafından alıkonulan Said, altı hafta süren zor şartlardaki gemi seyahati sonrasında Charleston şehrine getirildiğinde 37 yaşındaydı....
Dergimizin bu sayısında, Birinci Meclis’in Ankara’da toplanmasının 100. yılı anısına sadece bu Meclise odaklanan makalelerden oluşan bir dosya hazırladık. Bu çerçevede Prof. Dr. Ahmet Demirel ile oldukça etraflı bir mülakat gerçekleştirdik. Prof. Demirel, Birinci Meclis’te özellikle muhalefet üzerine yaptığı araştırmalar ve yayınlarla birçok ezberin sorgulanmasını ve yıkılmasını sağladı. Bu mülakatta Birinci Meclis’in yapısı, ideolojik konumlanmaları, İttihatçıların durumu, Yeşil Ordu, Birinci Meclis’te sosyalist hareketin etkisi gibi birçok meseleye temas etmiş...
  Amerika Birleşik Devletleri’ne köle olarak getirilmiş, okuma yazma bilen Afrikalı bir Müslüman'a ait 1830'lardan kalma el yazması anılar ABD Kongre Kütüphanesi tarafından satın alınıp...
Dergimizin bu sayısında, Birinci Meclis’in Ankara’da toplanmasının 100. yılı anısına sadece bu Meclise odaklanan makalelerden oluşan bir dosya hazırladık. Bu çerçevede Prof. Dr. Ahmet...
İstanbul’daki meclisin dağılmasından sonra Mustafa Kemal seçim çağrısı yaparak milletvekillerini Ankara’da toplamış 23 Nisan 1920’de meclis açılmıştır. Bu yıl içinde Ankara Hükümeti Yunan, Ermeni,...
         Hamdullah Suphi Tanrıöver(1885-1966) soylu bir aileden gelmiştir. Dedesi, ilk Maarif Nazırı Abdurrahman Sami Paşa’dır. Babası Kocaemioğlu Suphi Paşa’dır. Maliye, Nafia, Evkaf ve Maarif...

Popular posts

Cavit Bey

Giriş Türk siyasi hayatında Cavit Bey olarak bilinen Mehmet Cavit Bey, devrin şartlarına göre iyi bir eğitim almış; Fransızca okuyup yazabilen ve İktisat dergilerinde yazıları...

Hayali Kıtalar

Alelade bir dünya fiziki haritasını elimize aldığımızda, en büyük kara kütlesinin Asya ve Avrupa olarak ikiye ayrıldığını görmekteyiz. Diğer bütün kıtalar bir şekilde fiziki...

Gururluyuz, Güçlüyüz Ankaragüçlüyüz

2017 yılında Türkiye İkinci Lig Kırmızı grubu ilk sırada tamamlayan Ankaragücü uzun yıllar sonunda taraftarına şampiyonluk yaşattı. 2018 yılında ise Birinci Ligde ikinci sırayı...

Türkiye Notları dördüncü sayısı ile yolculuğuna devam ediyor.

Türkiye Notları dördüncü sayısı ile yolculuğuna devam ediyor. Türkiye’de her türlü hizipten, klandan, klikten, siyasi oluşumdan veya dini ve politik cemaatten uzak, tam bağımsız...

Mimarlık ve Uygarlık Yazıları

Merhaba Bundan böyle bize emanet edilen bu sayfalarda ev, mimarlık, şehir, kent ve uygarlıklar hakkında yazmak ve mümkünse siz okurlarla karşılıklı fikir teatisinde bulunmak istiyorum....

Recent comments