Modernite olarak ifade edilen “durum” 13. yüzyılda temelleri atılan ve 18. yüzyıla gelindiğinde siyasi ve ekonomik anlamda ete kemiğe bürünen Avrupa merkezli dönüşümün adıdır. Avrupa’nın önemli siyasal mücadeleler neticesinde kurumsallaştırdığı model, gerisinde farklı entelektüel coğrafyalarından neşet eden aydınlanma deneyimlerini barındırmaktadır. Modernizm olarak ifade edilecek olan Batı düşüncesi, biricik olma iddiası bakımından kendisini insanlık tarihinin geçmiş tüm aşamalarından, yapıp etmelerinden ve fikri müktesebatından radikal bir şekilde ayırmaktadır. Bu sui generis’lik...
  Amerika Birleşik Devletleri’ne köle olarak getirilmiş, okuma yazma bilen Afrikalı bir Müslüman'a ait 1830'lardan kalma el yazması anılar ABD Kongre Kütüphanesi tarafından satın alınıp ocak ayında internet ortamında paylaşıldı.Kamuoyunun erişimine açılan bu anılar ülkesinden zorla alınıp Güney Karolina'ya köle olarak getirilen Ömer İbni Said'e aitti. Anılarında belirttiği üzere Senegal’deki köyünde "kötü adamlar ordusu" tarafından alıkonulan Said, altı hafta süren zor şartlardaki gemi seyahati sonrasında Charleston şehrine getirildiğinde 37 yaşındaydı....
Dergimizin bu sayısında, Birinci Meclis’in Ankara’da toplanmasının 100. yılı anısına sadece bu Meclise odaklanan makalelerden oluşan bir dosya hazırladık. Bu çerçevede Prof. Dr. Ahmet Demirel ile oldukça etraflı bir mülakat gerçekleştirdik. Prof. Demirel, Birinci Meclis’te özellikle muhalefet üzerine yaptığı araştırmalar ve yayınlarla birçok ezberin sorgulanmasını ve yıkılmasını sağladı. Bu mülakatta Birinci Meclis’in yapısı, ideolojik konumlanmaları, İttihatçıların durumu, Yeşil Ordu, Birinci Meclis’te sosyalist hareketin etkisi gibi birçok meseleye temas etmiş...
  Amerika Birleşik Devletleri’ne köle olarak getirilmiş, okuma yazma bilen Afrikalı bir Müslüman'a ait 1830'lardan kalma el yazması anılar ABD Kongre Kütüphanesi tarafından satın alınıp...
Dergimizin bu sayısında, Birinci Meclis’in Ankara’da toplanmasının 100. yılı anısına sadece bu Meclise odaklanan makalelerden oluşan bir dosya hazırladık. Bu çerçevede Prof. Dr. Ahmet...
İstanbul’daki meclisin dağılmasından sonra Mustafa Kemal seçim çağrısı yaparak milletvekillerini Ankara’da toplamış 23 Nisan 1920’de meclis açılmıştır. Bu yıl içinde Ankara Hükümeti Yunan, Ermeni,...
         Hamdullah Suphi Tanrıöver(1885-1966) soylu bir aileden gelmiştir. Dedesi, ilk Maarif Nazırı Abdurrahman Sami Paşa’dır. Babası Kocaemioğlu Suphi Paşa’dır. Maliye, Nafia, Evkaf ve Maarif...

Popular posts

1960’lardaki Türk Düşünüşüne Dair Bazı Dikkatler

Türk entelektüel dünyasında dönem dönem yükselen bazı trendleri tespit etmek mümkündür. Türk siyasi hayatındaki kategorilendirmeler kadar çok ve keskin sınırlarla ayırt edilemeyecek kadar olsa...

Mit İle Gerçeklik Arasında Türk Dış Politikasında Neo-Osmanlıcılık

Neo-Osmanlıcılık, temel olarak Türkiye’nin Osmanlı bakiyesi topraklarda tarihsel mirası üzerinden siyasî, ekonomik ve kültürel etkinlik kazanmasını sağlamayı amaçlayan bir yaklaşım olarak tarif edilebilir. Neo-Osmanlıcılık,...

Amerika’nın Kuruluşunda İslam’ın Etkisi

  Amerika Birleşik Devletleri’ne köle olarak getirilmiş, okuma yazma bilen Afrikalı bir Müslüman'a ait 1830'lardan kalma el yazması anılar ABD Kongre Kütüphanesi tarafından satın alınıp...

1960’ların Aydın Radikalizmi: Yön Hareketi

Osmanlı-Türk modernleşmesi sürecinde ilk aydın hareketi olarak adlandırabileceğimiz Genç Osmanlılar, bir ideolojik mücadele yürütmekten ziyade devleti yöneten sınıfın reforme edilmesinin çabasını vermiştir. Bu durum,...

Bir Dinozorun Anıları’ndan Türkiye’nin Yarı Resmini Görmek

Türkiye’de siyasilerin, akademisyenlerin, sanatçıların, askerlerin, iş adamlarının ve sporcuların kendi anılarını yazma geleneği pek yoktur. Belki gazetecileri bunun dışında tutabiliriz. Ama onlar da vakti...

Recent comments