Scott Hames ve William Storrar Tom Nairn'in milliyetçilik anlayışımız üzerindeki etkisi iyi bilinmektedir.  Onun 1977’deki The Breakup of Britain’dan 2014’teki Old Nations, Auld Enemies, New Times’a kadarki İskoçya analizleri, bağımsızlık hareketi ile birlikte akademik milliyetçilik çalışmalarının şekillenmesinde de önemli rol oynamıştır. Çok az bilinen ise onun milliyetçiliği hem ilerici hem de gerici bir modern Janus gibi ciddiye alan az sayıdaki solcu düşünürden birisi olmaya sevk eden entelektüel yolculuktur. Nasıl oldu...
  Amerika Birleşik Devletleri’ne köle olarak getirilmiş, okuma yazma bilen Afrikalı bir Müslüman'a ait 1830'lardan kalma el yazması anılar ABD Kongre Kütüphanesi tarafından satın alınıp ocak ayında internet ortamında paylaşıldı.Kamuoyunun erişimine açılan bu anılar ülkesinden zorla alınıp Güney Karolina'ya köle olarak getirilen Ömer İbni Said'e aitti. Anılarında belirttiği üzere Senegal’deki köyünde "kötü adamlar ordusu" tarafından alıkonulan Said, altı hafta süren zor şartlardaki gemi seyahati sonrasında Charleston şehrine getirildiğinde 37 yaşındaydı....
Dergimizin bu sayısında, Birinci Meclis’in Ankara’da toplanmasının 100. yılı anısına sadece bu Meclise odaklanan makalelerden oluşan bir dosya hazırladık. Bu çerçevede Prof. Dr. Ahmet Demirel ile oldukça etraflı bir mülakat gerçekleştirdik. Prof. Demirel, Birinci Meclis’te özellikle muhalefet üzerine yaptığı araştırmalar ve yayınlarla birçok ezberin sorgulanmasını ve yıkılmasını sağladı. Bu mülakatta Birinci Meclis’in yapısı, ideolojik konumlanmaları, İttihatçıların durumu, Yeşil Ordu, Birinci Meclis’te sosyalist hareketin etkisi gibi birçok meseleye temas etmiş...
  Amerika Birleşik Devletleri’ne köle olarak getirilmiş, okuma yazma bilen Afrikalı bir Müslüman'a ait 1830'lardan kalma el yazması anılar ABD Kongre Kütüphanesi tarafından satın alınıp...
Dergimizin bu sayısında, Birinci Meclis’in Ankara’da toplanmasının 100. yılı anısına sadece bu Meclise odaklanan makalelerden oluşan bir dosya hazırladık. Bu çerçevede Prof. Dr. Ahmet...
İstanbul’daki meclisin dağılmasından sonra Mustafa Kemal seçim çağrısı yaparak milletvekillerini Ankara’da toplamış 23 Nisan 1920’de meclis açılmıştır. Bu yıl içinde Ankara Hükümeti Yunan, Ermeni,...
         Hamdullah Suphi Tanrıöver(1885-1966) soylu bir aileden gelmiştir. Dedesi, ilk Maarif Nazırı Abdurrahman Sami Paşa’dır. Babası Kocaemioğlu Suphi Paşa’dır. Maliye, Nafia, Evkaf ve Maarif...

Popular posts

90’lı Yıllardan İtibaren Şiir Yıllıkları Ve Edebiyat Ortamı Şiir Yıllığı 2019 Üzerine Bir İnceleme 

90’lı yıllarda Mehmet H. Doğan tarafından yayımlanmaya başlanan Adam Yayınları Şiir Yıllıkları zamanla büyük popülariteye ulaşmış; yaptığı baskı sayısı ve edebiyat dünyasında yarattığı etki...

Cavit Bey

Giriş Türk siyasi hayatında Cavit Bey olarak bilinen Mehmet Cavit Bey, devrin şartlarına göre iyi bir eğitim almış; Fransızca okuyup yazabilen ve İktisat dergilerinde yazıları...

Recent comments