Nuri Bilge Ceylan sinemasının tarihsel gelişimi içerisinde Ahlat Ağacı (2018), hem Kasaba (1997), Mayıs Sıkıntısı (1999) ve Uzak (2002) gibi erken dönem filmlerindeki temalara dönüş niteliği taşıyor hem de bu temaların yönetmenin Bir Zamanlar Anadolu’da (2011) ve Kış Uykusu’nda (2014) olgunlaştırdığı sinema tarzının imkanlarıyla kotarılmış daha yetkin bir sinemasal ifadesini oluşturuyor. Ceylan, erken dönem filmleriyle sinemada Türk filmi izlememeyi şiar edinmiş bir toplumsal grubu buna ikna edebilmişti. 1990’larda Türk sinemasının geleneksel pratikleri dışında örnekler vermeye...
  Amerika Birleşik Devletleri’ne köle olarak getirilmiş, okuma yazma bilen Afrikalı bir Müslüman'a ait 1830'lardan kalma el yazması anılar ABD Kongre Kütüphanesi tarafından satın alınıp ocak ayında internet ortamında paylaşıldı.Kamuoyunun erişimine açılan bu anılar ülkesinden zorla alınıp Güney Karolina'ya köle olarak getirilen Ömer İbni Said'e aitti. Anılarında belirttiği üzere Senegal’deki köyünde "kötü adamlar ordusu" tarafından alıkonulan Said, altı hafta süren zor şartlardaki gemi seyahati sonrasında Charleston şehrine getirildiğinde 37 yaşındaydı....
Dergimizin bu sayısında, Birinci Meclis’in Ankara’da toplanmasının 100. yılı anısına sadece bu Meclise odaklanan makalelerden oluşan bir dosya hazırladık. Bu çerçevede Prof. Dr. Ahmet Demirel ile oldukça etraflı bir mülakat gerçekleştirdik. Prof. Demirel, Birinci Meclis’te özellikle muhalefet üzerine yaptığı araştırmalar ve yayınlarla birçok ezberin sorgulanmasını ve yıkılmasını sağladı. Bu mülakatta Birinci Meclis’in yapısı, ideolojik konumlanmaları, İttihatçıların durumu, Yeşil Ordu, Birinci Meclis’te sosyalist hareketin etkisi gibi birçok meseleye temas etmiş...
  Amerika Birleşik Devletleri’ne köle olarak getirilmiş, okuma yazma bilen Afrikalı bir Müslüman'a ait 1830'lardan kalma el yazması anılar ABD Kongre Kütüphanesi tarafından satın alınıp...
Dergimizin bu sayısında, Birinci Meclis’in Ankara’da toplanmasının 100. yılı anısına sadece bu Meclise odaklanan makalelerden oluşan bir dosya hazırladık. Bu çerçevede Prof. Dr. Ahmet...
İstanbul’daki meclisin dağılmasından sonra Mustafa Kemal seçim çağrısı yaparak milletvekillerini Ankara’da toplamış 23 Nisan 1920’de meclis açılmıştır. Bu yıl içinde Ankara Hükümeti Yunan, Ermeni,...
         Hamdullah Suphi Tanrıöver(1885-1966) soylu bir aileden gelmiştir. Dedesi, ilk Maarif Nazırı Abdurrahman Sami Paşa’dır. Babası Kocaemioğlu Suphi Paşa’dır. Maliye, Nafia, Evkaf ve Maarif...

Popular posts

Biz Bu Hayata Neresinden Tutunacağız? – Ahlat Ağacı Üzerine

  Hayattan istediğini alamamış, sıkılmış, sıkıştırılmış, hapsolmuş, çemberi yırtamamış bir baba. Çoğu yönleriyle bizim kuşağın özeti gibi olan, tutunmaya çalışan, ama aynı zamanda tutunacak budakların...

Mit İle Gerçeklik Arasında Türk Dış Politikasında Neo-Osmanlıcılık

Neo-Osmanlıcılık, temel olarak Türkiye’nin Osmanlı bakiyesi topraklarda tarihsel mirası üzerinden siyasî, ekonomik ve kültürel etkinlik kazanmasını sağlamayı amaçlayan bir yaklaşım olarak tarif edilebilir. Neo-Osmanlıcılık,...

‘Millî Mücadelede İttihatçılık’

Cumhuriyet dönemi tarih yazımında, 1918’den sonrası büyük oranda Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’unda anlattığı şekilde işlenir. Bernard Lewis ve Niyazi Berkes gibi Türk Modernleşmesi alanında...

1960’ların Aydın Radikalizmi: Yön Hareketi

Osmanlı-Türk modernleşmesi sürecinde ilk aydın hareketi olarak adlandırabileceğimiz Genç Osmanlılar, bir ideolojik mücadele yürütmekten ziyade devleti yöneten sınıfın reforme edilmesinin çabasını vermiştir. Bu durum,...

Kaza Süsü: Bir Hikâye Anlatıcısının İlk Kitabı

Walter Benjamin hikâye anlatıcılığının romanla birlikte sona erdiğini iddia eder. Bu savını hem üretimle, seri basımla hem de deneyimlemeyle açıklar. Yani hikâye anlatıcısı artık...

Recent comments