Ana Sayfa Genel Türkiye Notları dergisi 'Birinci Meclis' başlıklı 10. sayısı ile okuyucu ile buluşuyor.

Türkiye Notları dergisi ‘Birinci Meclis’ başlıklı 10. sayısı ile okuyucu ile buluşuyor.

Author

Date

Category

Dergimizin bu sayısında, Birinci Meclis’in Ankara’da toplanmasının 100. yılı anısına sadece bu Meclise odaklanan makalelerden oluşan bir dosya hazırladık. Bu çerçevede Prof. Dr. Ahmet Demirel ile oldukça etraflı bir mülakat gerçekleştirdik. Prof. Demirel, Birinci Meclis’te özellikle muhalefet üzerine yaptığı araştırmalar ve yayınlarla birçok ezberin sorgulanmasını ve yıkılmasını sağladı. Bu mülakatta Birinci Meclis’in yapısı, ideolojik konumlanmaları, İttihatçıların durumu, Yeşil Ordu, Birinci Meclis’te sosyalist hareketin etkisi gibi birçok meseleye temas etmiş olduk. Oldukça derinlikli bir mülakat olduğu kanaatini taşıyoruz. Bu vesileyle kendisine bir kere daha teşekkür etmiş olalım. Hamit Emrah Beriş Birinci Büyük Savaş’ın hemen ardından tüm dünyada demokrasiler gerilerken Türkiye’de, hem de olağanüstü koşullarda Birinci Meclis’in açılmasını ve çalışmaya başlamasını Türkiye’nin demokrasi temelleri üzerinden okuyan bir metinle katkıda bulundu. Erkut Ayvaz Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişte Meclis’in rolünü anlamaya çalışan bir makale hazırladı. Güngör Göçer Birinci Meclis’te karar alma süreçlerini ve bunun Meclis’in kimliğine yansımalarını incelerken Ömer Obuz Meclis’in siyasal yapısını analiz etti. Murat Hacıfettahoğlu, rejimin dönüşümünde Birinci Meclis’in rolü üzerinde durdu. Ercüment Topuz’un Birinci Meclis’te medeniyet kavramı üzerine tartışmaları değerlendirdiği metin döneme ilişkin değerlendirmelerin boyut kazanması açısından değerli. Fahri Yetim’in Birinci Meclis üzerine dikkatleri oldukça değerli. Ömer Atagenç’in Birinci Meclis’in siyasal kimliğini halkçılık prensibi üzerinden anlamayı deneyen yazısının literatüre önemli bir katkı olduğunu düşünüyoruz. Mülkiye üzerine oldukça dikkate değer bir doktora tezi hazırlayan Resul Babaoğlu’nun Milli Mücadele’de Mülkiye Mektebi’nin etkisi üzerine odaklaştığı yazı da Birinci Meclis üzerine yazına önemli bir katkı olacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Linda Barbara

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum imperdiet massa at dignissim gravida. Vivamus vestibulum odio eget eros accumsan, ut dignissim sapien gravida. Vivamus eu sem vitae dui.

Recent posts

Amerika’nın Kuruluşunda İslam’ın Etkisi

  Amerika Birleşik Devletleri’ne köle olarak getirilmiş, okuma yazma bilen Afrikalı bir Müslüman'a ait 1830'lardan kalma el yazması anılar ABD Kongre Kütüphanesi tarafından satın alınıp...

Türkiye Notları dergisi ‘Birinci Meclis’ başlıklı 10. sayısı ile okuyucu ile buluşuyor.

Dergimizin bu sayısında, Birinci Meclis’in Ankara’da toplanmasının 100. yılı anısına sadece bu Meclise odaklanan makalelerden oluşan bir dosya hazırladık. Bu çerçevede Prof. Dr. Ahmet...

1920-1923 Yılları Arasında Meclis Zabıtlarında Türk, Türklük, Türkçülük

İstanbul’daki meclisin dağılmasından sonra Mustafa Kemal seçim çağrısı yaparak milletvekillerini Ankara’da toplamış 23 Nisan 1920’de meclis açılmıştır. Bu yıl içinde Ankara Hükümeti Yunan, Ermeni,...

Hamdullah Suphi Tanrıöver’in Milli Mücadeledeki Faaliyetleri

         Hamdullah Suphi Tanrıöver(1885-1966) soylu bir aileden gelmiştir. Dedesi, ilk Maarif Nazırı Abdurrahman Sami Paşa’dır. Babası Kocaemioğlu Suphi Paşa’dır. Maliye, Nafia, Evkaf ve Maarif...

Üç Umur Bugay

Türk toplumu 1950’li yıllardan itibaren oldukça dinamik bir süreç içerisinde gözükmektedir. Bu dinamizmi yaratan en önemli kaynağın köyden kente göç olduğu söylenebilir. Yeterli istihdam...

Recent comments