Türkiye Notları

Posts

92 İÇERİKLER

Comments

0 YORUMLAR

Social

28 Temmuz 2019 tarihinde vefat eden Ferruh Bozbeyli (1927-2019), belli bir yaşın üstündekiler için tanıdık bir isimdi. “Yalnız Demokrat” hayatını ve tecrübelerini paylaştığı nehir...
Mektup dört temel konu üzerinden konuşuyor. Güzel konuşuyor. Yıkıp geçerek konuşuyor. Elde kılıç konuşuyor. Yazdıklarının hemen hepsi iddialı. Tamı tamına Cemil Meriç’in “Romanda Hesaplaşma”...
Türkçülük gibi 20. yüzyılın Türk fikir dünyasını derinden etkilemiş bir siyasi hareketin Anadolu toprakları haricindeki yansımaları genel itibariyle üzerinde pek çalışılmamış bir konudur. Zira...
TÜRKÇÜLÜĞÜN TARİHİ              Türkçülüğün memleketimizde zuhurundan evvel, Avrupa’da Türklüğe dair iki hareket vücuda geldi. Bunlardan birincisi Fransızcada Turquerie denilen Türkperestlik’tir. Türkiye’de yapılan ipekli ve...
Metin Erksan'ın tanışmamızdan iki ayı biraz aşkın bir süre sonra bana yolladığı mektubu yayınlıyorum. Tanışmamızın nedeni ilginç. Ankara Film Festivali 1990 yılında Metin Erksan'a...

Recent posts

Amerika’nın Kuruluşunda İslam’ın Etkisi

  Amerika Birleşik Devletleri’ne köle olarak getirilmiş, okuma yazma bilen Afrikalı bir Müslüman'a ait 1830'lardan kalma el yazması anılar ABD Kongre Kütüphanesi tarafından satın alınıp...

Türkiye Notları dergisi ‘Birinci Meclis’ başlıklı 10. sayısı ile okuyucu ile buluşuyor.

Dergimizin bu sayısında, Birinci Meclis’in Ankara’da toplanmasının 100. yılı anısına sadece bu Meclise odaklanan makalelerden oluşan bir dosya hazırladık. Bu çerçevede Prof. Dr. Ahmet...

1920-1923 Yılları Arasında Meclis Zabıtlarında Türk, Türklük, Türkçülük

İstanbul’daki meclisin dağılmasından sonra Mustafa Kemal seçim çağrısı yaparak milletvekillerini Ankara’da toplamış 23 Nisan 1920’de meclis açılmıştır. Bu yıl içinde Ankara Hükümeti Yunan, Ermeni,...

Hamdullah Suphi Tanrıöver’in Milli Mücadeledeki Faaliyetleri

         Hamdullah Suphi Tanrıöver(1885-1966) soylu bir aileden gelmiştir. Dedesi, ilk Maarif Nazırı Abdurrahman Sami Paşa’dır. Babası Kocaemioğlu Suphi Paşa’dır. Maliye, Nafia, Evkaf ve Maarif...

Üç Umur Bugay

Türk toplumu 1950’li yıllardan itibaren oldukça dinamik bir süreç içerisinde gözükmektedir. Bu dinamizmi yaratan en önemli kaynağın köyden kente göç olduğu söylenebilir. Yeterli istihdam...

Recent comments