Türkiye Notları

Posts

92 İÇERİKLER

Comments

0 YORUMLAR

Social

Bilimsel bir kongre için Kazakistan’a gideceğim vakit çok heyecanlı idim. Türkistan’da bulunan Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek olan bu kongre vesilesiyle hem Ahmet Yesevi’nin türbesini...
Walter Benjamin hikâye anlatıcılığının romanla birlikte sona erdiğini iddia eder. Bu savını hem üretimle, seri basımla hem de deneyimlemeyle açıklar. Yani hikâye anlatıcısı artık...
“90 Kuşağı” Türk şiirinin tarafgir ve yoğun bir şekilde tartışıldığı dönemlerden biridir. Poetik bakımdan seçici bir yakınlık içerisindeki bir grup şair, “80 Kuşağı Poetikası”na...
90’lı yıllarda Mehmet H. Doğan tarafından yayımlanmaya başlanan Adam Yayınları Şiir Yıllıkları zamanla büyük popülariteye ulaşmış; yaptığı baskı sayısı ve edebiyat dünyasında yarattığı etki...

Recent posts

Amerika’nın Kuruluşunda İslam’ın Etkisi

  Amerika Birleşik Devletleri’ne köle olarak getirilmiş, okuma yazma bilen Afrikalı bir Müslüman'a ait 1830'lardan kalma el yazması anılar ABD Kongre Kütüphanesi tarafından satın alınıp...

Türkiye Notları dergisi ‘Birinci Meclis’ başlıklı 10. sayısı ile okuyucu ile buluşuyor.

Dergimizin bu sayısında, Birinci Meclis’in Ankara’da toplanmasının 100. yılı anısına sadece bu Meclise odaklanan makalelerden oluşan bir dosya hazırladık. Bu çerçevede Prof. Dr. Ahmet...

1920-1923 Yılları Arasında Meclis Zabıtlarında Türk, Türklük, Türkçülük

İstanbul’daki meclisin dağılmasından sonra Mustafa Kemal seçim çağrısı yaparak milletvekillerini Ankara’da toplamış 23 Nisan 1920’de meclis açılmıştır. Bu yıl içinde Ankara Hükümeti Yunan, Ermeni,...

Hamdullah Suphi Tanrıöver’in Milli Mücadeledeki Faaliyetleri

         Hamdullah Suphi Tanrıöver(1885-1966) soylu bir aileden gelmiştir. Dedesi, ilk Maarif Nazırı Abdurrahman Sami Paşa’dır. Babası Kocaemioğlu Suphi Paşa’dır. Maliye, Nafia, Evkaf ve Maarif...

Üç Umur Bugay

Türk toplumu 1950’li yıllardan itibaren oldukça dinamik bir süreç içerisinde gözükmektedir. Bu dinamizmi yaratan en önemli kaynağın köyden kente göç olduğu söylenebilir. Yeterli istihdam...

Recent comments