Ana Sayfa 4. Sayı

Category: 4. Sayı

Related categories

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye topraklarındaki Amerikan askerlerinin ülkelerine geri dönüş yapacağını açıklamasının üzerinden aylar geçmesine rağmen sürecin nereye evirileceğine dair tartışmalar hala devam...
Alelade bir dünya fiziki haritasını elimize aldığımızda, en büyük kara kütlesinin Asya ve Avrupa olarak ikiye ayrıldığını görmekteyiz. Diğer bütün kıtalar bir şekilde fiziki...
Türk modernleşmesinin ve onun bir parçası olan Kemalizmin temel çelişkilerinden biri merkez hattı itibariyle bir yandan değişim arzusu taşıması, diğer yandan yenilik doğuran bu...
Kentlilik, birer giysi gibi üzerimizde taşıdığımız kimliklerimizden ekseriyetle en az farkına vardığımızdır. Yüklediği sorumlulukla orantılı biçimde sahiplendiğimiz kimlikler arasında aynı anda çok sayıda insana...

Linda Barbara

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum imperdiet massa at dignissim gravida. Vivamus vestibulum odio eget eros accumsan, ut dignissim sapien gravida. Vivamus eu sem vitae dui.

Recent posts

Amerika’nın Kuruluşunda İslam’ın Etkisi

  Amerika Birleşik Devletleri’ne köle olarak getirilmiş, okuma yazma bilen Afrikalı bir Müslüman'a ait 1830'lardan kalma el yazması anılar ABD Kongre Kütüphanesi tarafından satın alınıp...

Türkiye Notları dergisi ‘Birinci Meclis’ başlıklı 10. sayısı ile okuyucu ile buluşuyor.

Dergimizin bu sayısında, Birinci Meclis’in Ankara’da toplanmasının 100. yılı anısına sadece bu Meclise odaklanan makalelerden oluşan bir dosya hazırladık. Bu çerçevede Prof. Dr. Ahmet...

1920-1923 Yılları Arasında Meclis Zabıtlarında Türk, Türklük, Türkçülük

İstanbul’daki meclisin dağılmasından sonra Mustafa Kemal seçim çağrısı yaparak milletvekillerini Ankara’da toplamış 23 Nisan 1920’de meclis açılmıştır. Bu yıl içinde Ankara Hükümeti Yunan, Ermeni,...

Hamdullah Suphi Tanrıöver’in Milli Mücadeledeki Faaliyetleri

         Hamdullah Suphi Tanrıöver(1885-1966) soylu bir aileden gelmiştir. Dedesi, ilk Maarif Nazırı Abdurrahman Sami Paşa’dır. Babası Kocaemioğlu Suphi Paşa’dır. Maliye, Nafia, Evkaf ve Maarif...

Üç Umur Bugay

Türk toplumu 1950’li yıllardan itibaren oldukça dinamik bir süreç içerisinde gözükmektedir. Bu dinamizmi yaratan en önemli kaynağın köyden kente göç olduğu söylenebilir. Yeterli istihdam...

Recent comments