Türkiye Notları

Türkiye Notları dergisi Mavrova Medya Danışmanlık Dış Ticaret A.Ş. tarafından yayınlanmaktadır. Derginin amacı kültür, düşünce, sosyal bilim, tarih gibi alanlarda ciddi metinler yayınlayan, önemli meselelerin farklı kesimlerden kimselerin katılımıyla ele alındığı bir platform olmaktır.

Bu çerçevede hazırlanan, Türk kültürüne, Türk düşüncesine katkı sağlayacak her metin yayın kurulunun onayından geçmek suretiyle neşredilir. Yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazar dergide yayımlanan yazıların yayın hakkının Türkiye Notları dergisine ait olduğunu kabul etmiş sayılmaktadır.

Gönderilen makale özgün olmalıdır. Daha evvel başka mecralarda yayınlanıp geliştirilmiş makalelerin ilk yayınlarına ilişkin künyelerinin belirtilmesi gerekmektedir. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilecek yazılar turkiyenotlaridergisi@gmail.com e-posta adresine Microsoft Word programında hazırlanarak gönderilmelidir. Dergide yayınlanacak yazıların 1000 ila 3000 kelime arasında olması gerekmektedir. Yazar makalesine ayrıca 150 kelimeyi geçmeyecek şekilde bir özgeçmiş eklemelidir.